ייפוי כוח מתמשך

שתפו
Facebook
WhatsApp
Twitter

זכות טבועה ובסיסית של כל אדם היא לקבוע כיצד ינהגו ברכושו ובענייניו – האישיים והרפואיים, כאשר הוא חדל לתפקד באופן מיטבי. המחוקק נדרש לכך והנהיג שינוי מהפכני בתחום זה, ושלא כמו בעולם האפוטרופסות, נקבעו הסדרים מיוחדים כיצד יעוצבו חייו של הממנה. 

אם כן, יכול כל אדם בגיר (מעל גיל 18) המבין את משמעותו של ייפוי הכוח ותוצאותיו,  באמצעות מסמך משפטי, לקבוע בשאלה מי ובשאלה כיצד יטופלו ענייניו השונים בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו, או כפי שקבע המחוקק – "חדל מלהבין בדבר". חשוב להדגיש כי ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף רק לתחומים שצוינו בו במפורש.

מהי ההגדרה לאימתי חדל אדם מלהבין בדבר? ניתן למנות מס' הגדרות, למשל בשל מחלות זקנה שונות (כמו דמנציה או אלצהיימר), מוגבלות נפשית ופיזית, מוגבלות בשל תאונת דרכים וכיו"ב. על כן חשוב לעשות את הבדיקות המתאימות טרם עריכת המסמך ובייחוד לשאול את השאלות הנכונות – הן את מייפה הכוח, הוא "המממנה", והן את בני משפחתו וזאת כדי לאפשר לממנה לערוך ייפויי כוח מתמשך שיביא בחשבון את כלל הצרכים והנתונים ככל ושתהיה דרישה להפעילו בעתיד. הלכה למעשה, מטרתו של  ייפוי הכוח המתמשך לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות הקרדינליות ביותר בעניינו בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם ("מיופה הכוח"). 

כאמור וכך הדין קובע, ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף כאשר האדם "חדל מלהבין בדבר" ואך לשם העניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח. למשל, בן זוג יכול לבחור בבן הזוג השני כמיופה הכוח שיפעל ביחד ולחוד עם הילדים או לקבוע כי בן הזוג יהיה מיופה הכוח הבלעדי, ובמידה ובן הזוג לא יכול לתפקד, אזי הילדים יהיו מיופי הכוח.

במסגרת עריכת ייפוי כוח מתמשך פתוחה בפני האדם הממנה האפשרות לקבוע למיופה הכוח הנחיות מראש – "הנחיות מקדימות", בין היתר כיצד לנהוג ואלו החלטות לקבל – לרבות החלטות אישיות או רפואיות והוא רשאי גם להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות. 

יחד עם זאת ישנן פעולות שיכולות להתממש אך ורק באישור של בית המשפט, אף אם הוזכרו מפורשות בייפוי הכוח. 

מה יכול לקבוע הממנה בייפוי הכוח המתמשך? למשל בעניינים אישיים כגון: היכן להתגורר ; מי יהא רשאי לטפל בו ; היכן יתגורר ובאיזה תחביבים יעסוק,  וכן בעניינים רפואיים, למשל: מי הוא רוצה שיטפל בו ; האם מיופה הכוח יהא מוסמך לפנות לכל הרופאים ולבצע את כל הפעולות הרפואיות ; האם יש להימנע מפעולות מסוימות וכיו"ב. וכן ובענייני רכוש, בכולם או בחלקם, למשל: מי מוסמך לפעול בחשבון הבנק ; פעולות שונות אל מול חברות הביטוח, בקרנות ההשתלמות ובקופות גמל וכיו"ב. אנו במשרד רונן ושות' – עורכי דין, עומדים לרשותכם בכל שאלה בתחום ייפוי כוח מתמשך.

כתבו לנו >

וואצאפ
דילוג לתוכן