הגנת בית מגורים

ככלל, נכסים השייכים לחייב – כספים, זכויות וכל נכס 'בר מימוש' אחר – דינם שהם מוקנים לקופת הנשייה – כלומר "נלקחים מידיו של החייב". הסוגייה המרתקת ביותר שנוגעת לנכסי החייב עוסקת בנכסי מקרקעין השייכים לחייב ובתוך כך – בית מגוריו של החייב.
סעיף 229 לחוק חדלות פירעון מסדיר את סוגיית "הגנת בית מגורים" ומפרט כיצד יש לנהוג במקרקעין של החייב "המשמשים, כולם או חלקם, למגורי החייב". (סעיף 229(א)).

וואצאפ
דילוג לתוכן