ליטיגציה אזרחית ומסחרית

ליטיגציה (התדיינות) הינה מקצוע הטיעון וההופעה של עורך הדין (ליטיגטור) בפני ערכאות משפטיות שונות, מדובר בתחום המכיל בתוכו את כל הליכי ההתדיינויות בערכאות השונות בענפי המשפט השונים.  פעמים רבות סכסוכים ותביעות משפטיות מסתיימים בדרך של פשרה או הסכמה, זאת אף בטרם מתקיים דיון בפני ערכאה שיפוטית. על ידי כך חוסכים לעצמם הצדדים – בעלי הדין,  […]

דיני עבודה

משרדנו מעניק מגוון רחב של שירותים משפטיים בתחום משפט העבודה הפרטי. משרדנו מייצג עובדים ומעבידים בתחום דיני העבודה. משרדנו מתמחה בהענקת ליווי משפטי, הן במסגרת חוזה העסקתו של העובד והן לאחר סיום יחסי עובד-מעביד. מסגרת יחסי העבודה עשויה, לא פעם, להציף את השאלה האם פלוני הינו מוגדר כ"עובד" כעולה מהחוק והפסיקה. כאן נדרשת בדיקה של […]

חדלות פירעון והוצאה לפועל

מהו הליך חדלות פירעון?  בתאריך 15/09/2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.  החוק החדש יוצר מהפיכה מקיפה בתחום חדלות הפירעון, מבטל את הוראות פקודת פשיטת הרגל הישנה, וקובע את הוראות הדין הנוגעות לאופן הסדרת ופירעונם של חובות חייבים פרטיים – יחידים.  הליכי חדלות פירעון של חייבים שהם יחידים אשר נפתחו לאחר תאריך ה-15/09/2019 יתנהלו […]

ירושה ועיזבון

האמרה הידועה מתחום דיני הירושה והצוואה, לפיה "אין אדם יודע יום פקודתו" טומנת בחובה השלכות נרחבות, כלכליות ואחרות. לפיכך, הצוואה, הלכה למעשה, הינה דרכו של אדם ליתן לרצונו האוטונומי בדבר חלוקת רכושו וכספו תוקף משפטי מחייב. החופש לצוות יונק חיותו מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אשר מכיר בזכות לקניין כזכות מוגנת. יחד עם זאת, באין […]

ייפוי כוח מתמשך

זכות טבועה ובסיסית של כל אדם היא לקבוע כיצד ינהגו ברכושו ובענייניו – האישיים והרפואיים, כאשר הוא חדל לתפקד באופן מיטבי. המחוקק נדרש לכך והנהיג שינוי מהפכני בתחום זה, ושלא כמו בעולם האפוטרופסות, נקבעו הסדרים מיוחדים כיצד יעוצבו חייו של הממנה.  אם כן, יכול כל אדם בגיר (מעל גיל 18) המבין את משמעותו של ייפוי […]